Johannes Remy's site

Kirjoittajasta - about the author

Olen 49-vuotias historioitsija,aviomies ja kolmen lapsen isä. Olen kotoisin Helsingistä, mutta asun Kanadassa New Brunswickin Frederictonissa. Olen Helsingin yliopiston Itä-Euroopan historian dosentti, mutta opetan nyt St. Thomas-yliopistossa Frederictonissa.

Kirjoitan ensisijaisesti lapsen oikeuksiin ja lastensuojeluun liittyvistä oikeusturva- ja ihmisoikeusongelmista Suomessa. Tämä amerikkalaisella palvelimella oleva sivusto on niin sanotusti kakkosblogini.  Olet tervetullut tutustumaan myös suomalaiseen blogiini www.johannesremy.com. Halutessasi tavoitat minut osoitteessa jremy@rogers.com. 

 I am 49, historian, husband, and father of three. I live in Fredericton, New Brunswick, where I now teach European history at St. Thomas University. Originally, I am from Helsinki, Finland. 

I write mainly on problems related to the violations of children's rights in Finland. Although my first text is in Finnish, the English version is forthcoming soon. I have another blog, on a Finnish server, at www.johannesremy.com. Although most of the texts are in Finnish, some are in English. I can be contacted at jremy@rogers.com.

Lastenpsykiatri Erja Tuompo-Johanssonin saama huomautus ja lasten turvallisuus

Vantaan kaupungin perheneuvolassa työskentelee ylilääkäri, lastenpsykiatri Erja Tuompo-Johansson. Hän toimii myös yksityislääkärinä omalla toiminimellään. Tuompo-Johansson on mukana organisoimassa Suomen Ryhmäpsykoterapia r.y:n järjestämää nelivuotista lastenryhmäpsykoterapeuttikoulutusta, johon on yhdistyksen kotisivujen mukaan haettu Valviran hyväksyntää.

Tuompo-Johanssonin kanssa ammatillisesti asioivien sekä hänen potilaidensa vanhempien on hyvä tietää Etelä-Suomen lääninhallituksen Tuompo-Johanssonille vuonna 15.7.2003 antamasta huomautuksesta, joka liittyy hänen toimintaansa lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tutkimuksessa. Lääninhallituksen mukaan ”hänen laatimansa potilasasiakirjat ovat sisältäneet erittäin paljon virheellisiä tietoja ja potilasasiakirjojen laatiminen on viivästynyt”. Asiakirjojen virheet liittyivät 2-vuotiaan lapsen vanhempien tutkimuksen perustaksi antamiin alkutietoihin. Tutkimus käynnistettiin molempien vanhempien aloitteesta, koska vanhemmat epäilivät lapsensa joutuneen seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi. Lääninhallituksen mukaan: ”korjaamattomat potilasasiakirjat antavat haastatteluista täysin erilaisen kuvan kuin myöhemmät korjatut. Mikäli jonkun ulkopuolisen tulisi tehdä havaintoja alkuperäisistä potilasasiakirjoista, saisi hän vääristyneen kuvan tilanteesta ja vanhempien kertomuksista. Kokonaisuudessaan virheet antavat yhdessä sellaisen kuvan, että vanhempien esittämät väitteet ovat kummallisia tai jopa järjenvastaisia. Lääninhallitus katsoo, että ettei näin suuri virheiden määrä voi johtua pelkästään epäselvyyksistä. Erityisen raskauttavaa on, että että vanhempien esittämää epäiltyjen piiriä on virheellisesti laajennettu alkuperäisissä potilasasiakirjoissa”.

Kyse oli siis siitä, että vanhempien kuvaus epäilynsä perusteista ja lapsensa oireista oli kirjattu potilasasiakirjoihin vääristyneessä muodossa. Epäilyn perusteita heikentäviä virheitä oli 32, epäilyä vahvistavia ei ainuttakaan. Vanhempien saatua potilasasiakirjat nähtävikseen he vaativat virheelliset kohdat korjattaviksi. Tämän vuoksi lääninhallituksen ratkaisussa puhutaan alkuperäisistä korjaamattomista ja myöhemmistä korjatuista potilasasiakirjoista. Epäiltyjen piirin virheellisellä laajentamisella taas tarkoitetaan sitä, että potilasiakirjoihin kirjoitettiin vanhempien epäilevän useita henkilöitä, joita he todellisuudessa eivät epäilleet. Näin vahvistettiin kuvaa harhaisesta ja heikosti perustellusta epäilystä.  

Tuompo-Johanssonin toiminta ratkaisi kyseessä olleen tapauksen epäillyn eduksi. Helsingin poliisilaitos ei ottanut huomioon vanhempien tyytymättömyyttä ja heidän Tuompo-Johanssonin toiminnasta tekemäänsä kantelua. Poliisi perusteli päätöksensä sillä, että Auroran sairaalan pienten lasten psykiatrinen päiväkeskus oli paikka, jossa lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tutkimukset vakiintuneen käytännön mukaan tehtiin. Tuohon aikaan Tuompo-Johansson työskenteli Aurorassa. Poliisi lopetti esitutkinnan. Vuonna 2005 Sisäasiainministeriön poliisiosasto kiinnitti poliisin huomiota siihen, että tapauksesta olisi pitänyt ilmoittaa syyttäjälle, mitä ei ollut tehty.  

Tuompo-Johanssonia koskeneen kanteluratkaisun johdosta vanhemmat ottivat yhteyttä Valviran edeltäjään Terveydenhuollon oikeusturvakeskukseen ehdottaen, että Tuompo-Johanssonin lääkärinoikeudet poistettaisiin tai niitä ainakin rajoitettaisiin siten, ettei hän enää voisi toimia asiantuntijana lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tutkimuksissa. TEO vastasi 23.11.2005, ettei se nähnyt perusteltua syytä rajoittaa lääkärinoikeuksia. TEO kertoi kuitenkin kiinnittäneensä 31.10.2000 ”Tuompo-Johanssonin huomiota vastaisen toiminnan varalle hänen suorittamassaan tutkimuksessa havaittuihin puutteisiin. Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen 31.10.2000 antamassa päätöksessä on kuitenkin kiinnitetty huomiota eri asioihin kuin lääninhallituksen 15.7.2004 antamassa päätöksessä”.

Lienee turhaa odottaa minkään suomalaisen viranomaistahon ottavan vakavasti sitä vaaraa, jota Tuompo-Johanssonin toiminta saattaa lapsille aiheuttaa. Toivon Tuompo-Johanssonin nimen julkaisemisesta kuitenkin olevan hyötyä hänen hoidossaan olevien lasten vanhemmille. Olen kiitollinen kaikille, jotka voivat toimittaa minulle Erja Tuompo-Johanssonin toimintaa muissa tapauksissa koskevia tietoja. Otan hyvin mielelläni (jremy@rogers.com) vastaan tietoja myös muiden asiantuntijoiden ja Valviran toiminnasta tällä alalla. En julkaise mitään ilman uhrien ja/tai heidän vanhempiensa lupaa. En myöskään julkaise uhrien nimiä tai muita tietoja, joiden avulla he ovat tunnistettavissa. Sivuni sijaitsevat Yhdysvalloissa, joten niihin sovelletaan USA:n lainsäädäntöä.